Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Klagebehandling på veinavn-saken

15.02.2019

veinavn.jpg

 

Tysfjord kommune har mottatt klager på tildelte veinavn. På grunn av bemanningssituasjonen på teknisk etat, vil saksbehandlingen ta noe tid. Vi tar sikte på å få behandlet klagene innen utgangen av mars 2019.

Tysfjord kommune
Teknisk etat