Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Kjøpsvik legekontor

12.11.2014

Skranke og sentralbord ved Kjøpsvik legekontor er ubemannet resten av dagen.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ta kontakt med vaktsentralen på telefonnummer

75 77 02 02 eller nødtelefonen på telefonnummer 113.