Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Topmeny

Kjenner du en person som gjør en viktig innsats for barn og unge - og som er et godt forbilde? Nå kan du foreslå din kandidat til Årets forbilde.

Prisen for Årets forbilde går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og unge. En egen jury ser etter en ildsjel som er en god rollemodell, nyter respekt blant barn og unge, fremmer likestilling og motarbeider diskriminering.

Prisen deles ut i år for 11. gang. I 2016 fikk Lubna Mehdi prisen for sin innsats for å gi barn og unge muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre uavhengig av funksjonsevne og kulturell bakgrunn. I 2012 fikk Cecilia Dinardi prisen for sitt sterke engasjement for barnevernsbarn og asylsøkerbarn. I 2013 fikk Musa Anderssen prisen for sitt engasjement for barn og unge i lokalsamfunnet.

 

Nå skal ny kandidat kåres og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer med dette landets kommuner og organisasjoner til å foreslå kandidater til årets pris. Kandidatene kan arbeide med eller gjøre en frivillig innsats på ulike felt som sosial- eller fritidsområde, innen utdanning eller bistå ungdom med å komme inn på arbeidsmarkedet.

 

Årets prisvinner får 50 000 kroner som skal gå til virksomheten som prisvinneren er engasjert i.

 

Informasjon om Årets forbilde og beskrivelse av kriteriene og fremgangsmåte for utnevning

 

Frist for innsending av forslag til kandidater er 1. september 2018. Forslagene sendes til postmottak@bufetat.no, att: Trine Lise Hoffmann. Husk å merk med Årets forbilde.

 

Vi ber om at denne invitasjonen videreformidles til relevante avdelinger/personer og organisasjoner.

 

Med vennlig hilsen

  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdir.no

 

bufdir.png