Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
Kirisji

Kirisji

Oppdatert 08.08.2014

Samarbeidet mellom Kirisji i Leningrad fylke og Tysfjord i Nordland startet i 1992, og Tysfjord kommune deltok i et samarbeidsprosjekt med Kommunenes Sentralforbund fram til og med 2005. Fra og med 2007 har Tysfjord kommunes avtale med Kirisji blitt forvaltet gjennom Stiftelsen Tysfjord - Russland. Stiftelsen har finansiert prosjektsamarbeidet gjennom egeninnsats, tilskudd fra Utenriksdepartementet og Nordland Fylkeskommune. Samarbeidet er også forankret i Regjeringens nordområdesatsing og Nordland Fylkes plan for internasjonalisering.
Ønske om næringssamarbeid mellom de to kommunene var utgangspunktet for at det ble opprettet kontakt. Etter hvert vokste et sterkt vennskapet fram og det står fortsatt sentralt.

Samarbeidsavtalen ble undertegnet i oktober1992 og har blitt videreført flere ganger. Formålet med samarbeidet mellom Kirisji og Tysfjord er formulert slik:

”Styrke og utvikle et godt vennskap og naboforhold mellom kommunene og deres innbyggere på grunnlag av felles interesser i økonomiske, sosiale og samfunnsmessige tiltak”

Samarbeidet har fokus på:

  • Relasjonsbygging i et fredsperspektiv og med fokus på verdiskapning
  • Samarbeid med barnehjem i Bodegorsj
  • Arrangert ungdomskonferanse om miljø med deltakere fra Tysfjord/Hamarøy og Kirisji
  • Utvikle plattform for nærmere turistsamarbeid mellom Nord- Salten og Kirisji
  • Litteratur- og kultursamarbeid mellom Knut Hamsun videregående skole og skole 8 i Kirisji
  • Bidratt til samarbeid om matematikkundervisning mellom videregående skoler (skole 8 i Kirisji og Knut Hamsun videregående skole)
  • Mulig samarbeid om utvikling av entrepenørskap mellom videregående skole i Nord- Salten og Hamarøy

 

Det har vært gjentatte besøk  mellom de to kommunene. Både på russisk og norsk side har prosjektet vært tett knyttet opp til politisk og administrativ ledelse. Men også i den gjengse befolkningen har engasjementet for samarbeidet vært stort.

Noe konkret næringssamarbeid er ikke satt i gang, men det mellommenneskelig grunnlag som er blitt etablert utgjør et godt fundament for fremtidig utvikling også for næringssatsing mot Russland.

Årene med samarbeid mellom  Kirisji og Tysfjord har gitt kommunenes befolkning god kunnskap i forhold til et nabofolket og deres kultur, noe få hadde kjennskap til før 1992. Området kultur har gitt befolkningen på norsk side store opplevelser mens miljø- og naturopplevelse trolig har vært det mest betydningsfulle fra russisk side.

Ved siden av det offentlige samarbeidet i prosjektperioden har det private engasjementet som befolkningen i de to kommunene har utviklet over tid vært betydelige. Det bor i dag en rekke personer fra Kirisji i Tysfjord.

I forbindelse med 20 års samarbeid i 2012 har Stiftelsen og Kirisji kommune utarbeidet et jubileumshefte.


Per Arne Ráhka, Drag er stiftelsens kontaktperson i Tysfjord.

Link til hjemmesiden til Kirisji kommune:
http://www.kirishi.ru