Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Kan du tenke deg til å bli fritidskontakt?

02.10.2019
informasjon

Har du noen timer ledig i løpe av uken, og har lyst til å gjøre noe meiningsfullt? Kan du tenke deg til å bli fritidskontakt?

Hva er en fritidskontakt?

  • Deg som bidrar til at mennesker med behov for bistand, støtte og sosialt samvær får en trygg, aktiv og meningsfull fritid.

  • Deg som møter den enkelte bruker ut fra deres behov og ønsker og gir muligheter for personlig vekst.

  • Deg som har en oppdragsavtale gjennom kommunen, er lønnet og jobber vanligvis 2-4 timer per uke.

Hvem kan bli fritidskontakt?

  • Du må være sosialt engasjert, ha glede av å hjelpe andre og du må være et medmenneske.

  • Du må være fylt 18 år, ha ulike interesser og evne til å sette deg inn i andre menneskers situasjon.

  • Du trenger ikke utdanning innen helse- og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og interesser er viktig egenskaper.

  • Du bør være stabil i jobben over tid.

Hvem trenger fritidskontakt?

  • De som trenger støttekontakt er like forskjellige som alle andre. De kan for eksempel være personer med ulike funksjonsnedsettelser, lærevansker, sykdom, rusproblematikk og flyktninger med spesielle behov.

  • Felles for mange er at de har behov for støtte for å oppnå en meningsfylt fritid.

 

Noe for deg? Noe du lurer på?

For nærmere informasjon, kan du ta kontakt med Cille Skogvoll på telefon 757 85 902, Rikke Romstad på telefon 954 63 062  Eller Nils Ove Skalltje på telefon 415 97 132.