Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Om IPLOS

Iplos er betegnelsen på et sentralt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren.
Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statstikk for kommunene og for statlige myndigheter.
Formålet med IPLOS-registeret er å gi statlige myndigheter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og omsorgssektoren.
Datagrunnlaget for IPLOS-registeret sikres ved at kommunene bruker en standardmetode, som er velegnet for dokumentasjon av saksbehandlingen som danner grunnlag for vedtak om pleie- og omsorgstjenester.

Les mer om IPLOS.