Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

informasjon

Invitasjon til møte om sponsormidler

 


Narvik Energi AS lanserte i forbindelse med kommunestyremøtet i Tysfjord kommune 15.12.08 at vi har øremerket kr 100 000,- til en pott sponsormidler som lag, foreninger og klubber innenfor Tysfjord kommunes geografiske område kan søke på (”Narvik Energi-midlene”).

Vi skal sende ut søknadsskjemaer med kriterier og en frist for dette. Det ønsker vi imidlertid ikke å gjøre før vi har hatt en direkte dialog med dere. Vi vil ha synspunkter på hva som er de mest hensiktsmessige kriteriene fra dere som dette angår. I samarbeid med Tysfjord kommune inviterer vi derfor til et felles møte:

Sted: Drag Samfunnshus
Tid: Tirsdag 3. februar kl 19.00 – 20.30.
(tidspunktene er satt for å være koordinert med ferge fra Kjøpsvik 18.00 med retur fra Drag 20.50)
Det blir lett servering.

Tema:
- Presentasjon av sponsorpotten (Narvik Energi-midlene) med forslag til kriterier og søknadsskjema.
- Diskusjon av kriteriene, hensiktsmessig søknadsfrist m.m
- Korte presentasjoner av de lag, foreninger og klubber som er til stede.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Spørsmål, beskjeder el a kan rettes til undertegnede. Narvik Energi er takknemlig for at Drag Samfunnshus lar oss få lov til å ha møtet der. Vi setter også meget stor pris på det konstruktive samarbeidet vi har med Tysfjord kommune i denne saken.
 
Ferdig søknadsskjema og kriterier vil bli lagt ut på Narvik Energis hjemmesider kort tid etter møtet.


Vel møtt!
 
 
 
Sverre Mogstad
Informasjonsleder Narvik Energi
Tlf.: 76 96 11 71. Mobil: 95 75 29 15
E-post: sm@narvik-energi.no
www.narvik-energi.no