Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Invitasjon til kurs i skilting og gradering av turløyper

21.08.2014

Ofoten friluftsråd inviterer til kurs.

Formål
Deltakerne skal beherske og kjenne til prinsipper for
- merking, skilting og gradering
- informasjonstiltak (fysisk og digitalt) knyttet til turruter
- prioriteringer og krav som forutsettes
Dette i henhold til gitte retningslinjer i Turskiltprosjektet

Kurset er obligatorisk for løypeholdere som har fått tilskudd til skilting og gradering av turløyper og er åpen for andre som ønsker å skilte og søke på ordninga i 2015 og seinere år. Tilbudet er også for kommunene og museene med sikte på skilting fra gatenettet og i tettstednære løyper.

Tid og sted
Torsdag 28.08.14 kl. 16:00 - 20:30 i Bjerkvikhallen, Bjerkvik.

Det planlegges et nytt kurs etter 15. september i Ballangen.

Agenda
1. Formål og forutsetninger
2. Planlegging av turruter. Skiltmanus.
3. Registrering i felt - bruk av GPS til å registrere ruter og steder undervegs.
4. Merking, skilting, gradering og informasjonstiltak.
5. Skilting i forhold til kulturminner.
6. Informasjonstavler
7. Markedsføring og dokumentasjon.

Innledere
Jarle Halvard Nilsen Og Bjørn Forselv.
Kurset tar utgangspunkt i merkehåndboka, vi ønsker at dere har lest boka i forkant av kurset, se:
http://www.merkehandboka.no

Påmelding innen 24. august 2014 til anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no

Kurset er gratis. Vi starter med enkel servering.
Vel møtt!

Anne Margrethe Roll
Daglig leder