Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Invitasjon til ildsjelsamling - oppdatert 19. april

I prosjekt Jasska/Trygg jobber vi med endrings- og utviklingsarbeid for å gi vern til barn, unge og særlige sårbare, mot omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

 

tenk stort.pngGjennom samarbeid mellom offentlig sektor, privat næringsliv, frivillige lag og foreninger og enkeltstående ildsjeler, på tvers av ulikheter i kultur og livssyn, kan vi mobilisere ressurser og kraft til å gjøre uvanlig store løft!

Oppdatert invitasjon til Ildsjelsamling kan lastes ned her: