Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
Prestegaardstunet_250x188

Institusjon


Prestegårdstunet sykehjem
ligger i Trondskjærvn. 1 og har 20 institusjonsplasser.
Ved Prestegårdstunet sykehjem kan man søke om langtidsopphold, korttidssopphold, rehabilitering og avlastning.Langtidssopphold

Personer som har stort behov for døgnkontinuerlig pleie og ikke lenger klarer å bo i eget hjem, kan søke om langtidsopphold.

Korttidsopphold
Personer som har akutt, men har midlertidig behov for døgnkontinuerlig pleie. Dette gjelder f.eks ved sykdom.

Avlastning
Avlastning kan innvilges i akutte situasjoner der en person har behov for pleie og omsorg. Avlastningsbehov kan også oppstå når pårørende som pleier sin nære hjemme skal reise bort eller trenger avlastning – avlastning må søkes i god tid i forkant.     

Rehabilitering
Lege kan søke inn pasienter på rehabilitering for kortere eller lengre periode.

Søknad

For å søke plass på institusjon ved Prestegårdstunet sykehjem må du sende skriftlig søknad til:
Tysfjord kommune
Pleie og omsorg
Postboks 104
8590 Kjøpsvik

Blir søknaden din avslått har du rett til å klage.

Betaling for opphold
Korttidsplass beregnes etter en hver tids gjeldende satser i Tysfjord kommune per døgn.
Langtidsopphold beregnes etter inntekt og jfr rundskriv I-47/98 samt Tysfjord kommunes gjeldende retningslinjer for vederlagsbergning i institusjon.
 

Les også: Rundskriv I-47/98 Om vederlag for opphold i institusjon mv

Kontakt:
Prestegårdstunet sykehjem
Telefon 75 78 59 00
Faks 75 78 59 01

Pasienttelefon:

Stue 1 avdeling 1 75 78 59 11
Stue 1 avdeling 2 75 78 59 12
Stue 2 avdeling 3 75 78 59 13