Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

rørvik

Innsamling av lokalhistoriske minner i Tysfjord – Divtasvuodna

I forbindelse med nedtegnelsen av gårdshistoria for Tysfjord kommune, vil det denne høsten bli samlet inn lokalhistoriske minner fra fjorden. Formålet med innsamlingen er å i større grad kunne la bygdeboka gjenspeile lokal kultur – og ikke bare økonomiske forhold. Ved å fylle ut spørsmålsskjemaet som ligger vedlagt her kan du, eller noen av dine nærmeste, være med på å gi et viktig bidrag til bygdebokarbeidet.

Utfylt skjema kan leveres inn på bibliotekene på Drag, Storjord, Kjøpsvik og Bokbussen, til rådhuset, eller sendes til forfatteren:

Isak Kjerpeseth
Åsvangveien 14
7048 Trondheim
tlf: 99 03 12 82Spørsmålsskjema PDF document
ODT document