Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Innbyggerundersøkelse Hamarøy og Tysfjord vest

22.10.2018
Fra mandag 22. oktober og utover uka kan det hende at du blir oppringt fra nummer 731 00 379. Da bør du ta telefonen! Det kan være en sjanse til å si hvordan du opplever kommunen og hva du ønsker annerledes. Både folkevalgte og innbyggere får sjansen til å svare på spørsmål.
Politikerne i Hamarøy og Tysfjord gjennomførte sin demokratiundersøkelse fredag 19.oktober 2018. foto: Tore Løding
Politikerne i Hamarøy og Tysfjord gjennomførte sin demokratiundersøkelse fredag 19. oktober. Foto: Tore Løding

 

Et av delprosjektene i kommunesammenslåingen mellom Hamarøy og Tysfjords vestside heter «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet». Prosjektgruppa er i den avsluttende fasen av arbeidet, men er hele tiden åpne for folkemeningen.

 
- Det er ikke sikkert alle momenter kom fram på folkemøtene og da er en anonym spørreundersøkelse et verdifullt supplement, sier Fred-Eddy Dahlberg, vara til fellesnemnda og delprosjektleder.

 

Si det du mener 

Det er Opinion som gjennomfører spørreundersøkelsen på telefon blant et utvalg personer i Hamarøy og Tysfjord vestside. Undersøkelsen spør blant annet om du synes du kan stole på politikerne, om innbyggerne blir godt informert og involvert i beslutningsprosesser, om administrasjonen oppleves som hjelpsom, om tjenestetilbudet er tilfredsstillende, om pengene brukes klokt, om kommunen ever å inkludere sårbare grupper og om kommunen prioriterer utvikling og fornying.

 

demokratiundersokelse%2B2_530x374.jpg