Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Informasjonsmøte i Tysfjord

20.07.2017

Informasjonsmøte i Tysfjord

23. august kl. 17.00 arrangerer Fylkesmannen i Nordland informasjonsmøte på Árran-senteret i Tysfjord. Tema er oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. Møtet er åpent for alle.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget 7,5 millioner kroner over en periode på 2,5 år til oppfølgning av forebyggende tiltak i kommunen.

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra departementet å koordinere oppfølgingsarbeidet i nært samarbeid med aktuelle aktører, som kommunen, statlige myndigheter, ulike kompetansemiljøer, Sametinget og frivillige organisasjoner.

Fylkesmannen har utarbeidet et forslag til plan for oppfølgingstiltak og inviterer derfor til informasjonsmøte for å orientere om arbeidet så langt. Det åpnes også for innspill på møtet.

Velkommen!

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Om-oss/Presserom/Informasjonsmote-i-Tysfjord/