Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Informasjon til foresatte i barnehager

14.12.2015

Staten har innført to moderasjonsordninger for familier med barn i barnehage som har lav inntekt.

For å få del av moderasjonen må det søkes til kommunen ved Oppvekstavdelingen, og det må vedlegges dokumentasjon på inntekt. Det er mulig å søke gjennom hele barnehageåret.
Informasjon om ordningen følger videre i dette skriv, den enkelte kan også ta direkte kontakt med Oppvekstavdelingen eller styrer i barnehagen.  Man kan også finne informasjon på nettstedet til Utdanningsdirektoratet www.udir.no.