Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Informasjon om våre nye kommuner

20.12.2019
Kommunevåpen

Tysfjord kommune legges ned ved nyttår og vi er da en del av Narvik og Hamarøy kommune.

Tysfjord kommunes hjemmeside vil etter hvert også bli lagt ned og Tysfjord kommunes facebookside vil bli deaktivert.

Det betyr at dere som innbyggere må hente nødvendig informasjon hos den nye kommunen du tilhører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det gjelder Narvik kommune kan du gå inn på 

www.narvik.kommune.no  , hvor  du vil finne all nødvendig informasjon.

Narvik kommune vil også sende ut et infoskriv til alle husstander i den nye kommunen. Dette vil komme  i posten til alle rett over nyåret.

Det vil også bli fortløpende oppdatert informasjon på infoskjermer som henger i butikk og på servicesentret i Kjøpsvik. (tidligere rådhuset)

Servicesenteret vil etter nyttår ha åpningstid fra 08:00 til 15:30.

 

Sentralbordet til Narvik kommune vil ligge i Kjøpsvik og det nye telefonnummeret er : 76 91 20 00

 

Post til narvik kommune kan du sende elektronisk til postmottak@narvik.kommune.no

Eller pr post til Postboks 64, 8501 Narvik

______________________________________________________________________________________________

For Hamarøy kommune kan du gå inn på

www.hamaroy.kommune.no  hvor du vil finne nødvendig informasjon.

 

Hamarøy kommune vil annonsere ytterligere info i Lokalavisa Nord- Salten, samt informere innbyggere via infoskjermer og hjemmeside.

 

Kommunehuset/administrasjon for Hamarøy vil ha åpningstider 08:00 - 15:30
Hamarøy kommune kan du nå på telefon 75 76 50 00

For å sende elektronisk post:  postmottak@hamaroy.kommune.no

Postadresse: Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy