Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

helse

Informasjon om svineinfluensa

Influensa A som er kjent fra Mexico har pr 4. Mai ikke kommet til Norge. Men det er ventet at influensaviruset vil komme til norge med tiden.

Når skal en Mistenke et tilfelle av Influensa A -svineinfluensa?
Personer som oppfyller a eller b sammen med c eller d ansees som et mulig tilfelle :
 
a)     feber over 38,5 grader og luftveissymptomer
b)     lungebetennelse (pneumoni)
c)     har vært i nærkontakt til et bekreftet tilfelle av influensa A(H1N1) mens vedkommende var syk.
d)     Har reist til et område hvor det foregår vedvarende lokal smitte med svineinfluensa A(H1N1).
 
Pr 03.05..2009 kl 2030 var områder hvor en regner med vedvarende utbrudd av svineinfluensa følgende;
  • Mexico
  • New York City
Slik beskytter du deg mot influensasmitte:
  • Håndvask!!!! Vask hendene ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige produkter (våtservietter m/alkohol som fåes kjøpt på apotek, spritrens) er et godt alternativ når en er ute på reise og vanlig håndvask ikke er mulig.
  • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene når du er ute blant folk og ikke har muligheter til håndvask.

 
Slik beskytter du andre hvis du selv er influensasyk:
  • Hold deg hjemme fra jobb ogskole. En anser at influensa er smitteførende i ca 7 dager fra symptomdebut.
  • Begrens antall personer du har kontakt med.
  • Hold om mulig en avstand på 1 meter til friske personer.
  • Papirtørkle foran munnen beskytter andre når du selv hoster og nyser. Kast tørkleet etter bruk og vask hendene med såpe og vann!
  • Bruk albuekroken når du hoster og nyser og ikke har papirtørkle tilgjengelig. Ikke host og nys i hendene!

 
Råd til personer som kommer hjem til Norge etter opphold fra områder berørt av Influensa A:

Hvis du kommer hjem til Norge etter opphold fra områder berørt av influensa A er det IKKE nødvendig å holde seg borte fra jobb og skole, søke lege eller holde deg isolert.
Men, hvis du opplever influensasymptomer som høy feber, muskelverk, hodepine, nedsatt almenntilstand og hoste like etter hjemkomst og innen 7 dagerskal du holde deg hjemme. Du kontakter da lege evt legevakt slik at en avtaler da tid og sted for prøvetaking og videre undersøkelser. EN SKAL IKKE OPPSØKE LEGEKONTOR OG LEGEVAKT UTEN AVTALE!!!!

 
Beredskapsteamet i Tysfjord kommune har hatt møte i forbindelse med dette utbruddet av Influensa A og en har satt i gang de nødvendige tiltak i samråd med nasjonale helsemyndigheter. Beredskapsteamet følger utviklingen nøye og vil på nytt møtes hvis situasjonen endrer seg.
 
Videre så ønsker en å informere om at såkalt influensamedisin, Tamiflu er en restriktiv i å foreskrive. Det er ikke anledning til å få utskrevet Tamiflu for å ha i beredskap i hjemmet eller ved en reise.
Ved spørsmål i enkelttilfeller oppfordrer en om å søke sin fastlege for videre rådgivning.
 
 
Hvis en mistenker et tilfelle av Influensa A eller har andre spørsmål kan følgende instanser kontaktes;
 
Kjøpsvik legekontor 75 77 56 40
Drag legekontor  75 78 57 70
Legevakten 75 77 02 02
 
     
En oppfordrer publikum til å være ute og nyte våren, en ser ingen grunn til bekymring vedrørende det oppståtte utbruddet av Influensa A.
For mere og oppdater informasjon er www.fhi.no en nyttig kunnskapskilde som oppdateres daglig.
 
 
Vennlig hilsen
 
 
Rolf Peder Tennebø
Kommunelege 1, Tysfjord kommune.