Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Informasjon om ny adressetildeling - Oppdatert

09.01.2019
I løpet av januar går Tysfjord kommune bort fra matrikkeladresser og iverksetter veiadresser slik at det blir lettere å finne frem for nødetatene, posten, varelevering og for besøkende.


skilt.pngI henhold til Lov om Eigedomsregistrering (Matrikkellova) § 21 skal kommunen fastsette offisielle adresser. Det vil blant annet si at kommunen skal tildele vegnavn og adressenummer til bygninger som planlegges brukt til, eller brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig eller publikumsrettet virksomhet, jf. § 50 i Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften). 

Dette arbeidet er nå utført og tildelingen gjort.

OBS. Adresser tilknyttet E6 blir behandlet teknisk i en egen ekspedisjon. Nummer blir tildelt og skriv sendt ut i løpet av de nærmeste dagene. Det samme gjelder for Storå.

Fullstendig oversikt over adressene finner du her, sortert etter gårds og bruksnummer:


Les også: Gate-/veiadresse på kommunale bygg

Nummereringen på veiene er gjort slik at nummer 1, 3, 5, 7 osv. vil ligge på høyre siden av vegen og 2, 4, 6, 8 osv. på den venstre siden av vegen.  Det kan være «hull» i nummereringen, det betyr at det er satt av plass til en eller flere adresser, mellom to adresser for å unngå omnummerering ved eventuell etablering av nye eiendommer/adresser.
 
Unntaket er veiene Hundholmveien, Grindvikveien, Nyveien og Kjelkvikveien der vi har partall på høyre side og oddetall på venstre. Dette fordi vi har valgt å følge adressesystemet etablert for Kjøpsvik.

Det er i henhold til Matrikkelforskriftens § 57, huseier som er ansvarlig for merking av sitt eget hus. Kommunen har ikke laget egen forskrift om hvordan nummereringen skal se ut. Kravet er imidlertid at nummeret skal plasseres slik at det er lett synlig og med god kontrast. Nummeret bør ha en høyde på ca. 15 cm. I de tilfeller der det er flere boenheter som er delt med A, B osv., skal bokstavene henges ved tilhørende inngang.

Slike nummer kan kjøpes mange steder både lokalt og på nett. Eksempel kan være bokhandel, Clas Ohlson, bokstavfabrikken.no osv.

Adressene blir nå lagt inn i matrikkelen. Det vil si at alle offentlige etater vil ha direkte tilgang til adresseringen. Det er også viktig at dere gir melding til deres familie og venner ved å oversende melding om adresseendring til dem. Arbeidet med registrering av vegnavnene slik at de vil bli vist i navigasjonstjenester utføres fortløpende.

  • Adressering av eiendommer kan i henhold til tildelt adresse foran gjennomføres uavhengig av skiltingen av veinavn. 
  • Om de/dere ikke selv bor på eiendommen, som har fått ny adresse, ber vi om at vedkommende/leietaker blir informert. 
  • Dersom en opplever konflikt mellom kommunens tildelte adresse og folkeregisterets adresse beror dette mest sannsynlig på en feil hos folkeregisteret som kan skyldes manglende flyttemelding innad i kommunen. Se mer info nedenfor.
     

Da enkelte eiendommer har flere hjemmelshavere vil dette informasjonsbrevet om adressetildeling bli sendt kun til den/de som er registrert som kontaktperson(er) hos Tysfjord kommune. Vi ber om at mottaker(e) videreformidler informasjonen til resterende hjemmelshavere.

Vi ønsker lykke til med ny adresse og satser på at dette bidrar til en lettere hverdag for de som skal finne frem i Tysfjord Kommune, men for at det skal skje er vi avhengige av at dere gjør deres del av jobben med merkingen.

Ved spørsmål kontakt Tysfjord kommune på tlf. 75 77 55 00.

§ 22.Klage over adressetildeling 
Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er klageretten begrenset til 
a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til 
b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen 
c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. 

En eventuell klage må være grunngitt og undertegnet og sendes:

Tysfjord kommune 
Postboks 104 
8591 Kjøpsvik 

Klagefristen er 3 uker etter at dette brevet er mottatt. Eventuelle klager vil bli behandlet.

Etter fristens utløp vil offisiell adresse bli fastsatt.

 

Mer informasjon

Folkeregisteret

Adresseendringer i matrikkelen går automatisk til folkeregisteret. Det innebærer at de som er registrert riktig på en adresse som blir endret, automatisk vil bli registrert på den nye adressen. Dette kan ta noen få dager. Hvis du er usikker på om du er registrert på riktig adresse, bør du kontakte folkeregisteret straks. Du kan logge deg inn og sjekke adressen på http://www.altinn.no/ (link) eller ved å ringe Skatteetaten på telefon 800 800 00 og velge folkeregister på tastevalget.

Enhetsregisteret (foretak og foreninger)

Adresseendringer i matrikkelen går automatisk til enhetsregisteret. Enhetsregisteret inneholder enkelte feilregistrerte adresser. Dette kan for eksempel være en veinavnforkortelse eller en stavefeil. I slike tilfeller vil ikke adressen i enhetsregisteret bli oppdatert. Firmaer og foreninger anbefales derfor å kontrollere enten eksisterende registrert adresse i enhetsregisteret nå, før endringen, eller ny adresse etter endringen.

NAV, lånekassen, skatteetaten, forsvaret, kommunene, andre offentlige etater og banker.

Disse henter adressene fra folkeregisteret og matrikkelen. Det skal derfor ikke være nødvendig å informere offentlige etater eller banker selv. Merk likevel opplysningene over om enhetsregisteret.
Posten vil motta informasjon om gamle og nye adresser.

Hva bør du selv gjøre?

  • Du må selv informere dine egne kontakter om adresseendringen. Slike kontakter er typisk familie, venner, firmaer som du har et kundeforhold til, foreninger og lag som du har medlemskap i, osv.
  • Dersom en eiendom har flere boenheter, må eier selv sørge for at folkeregisteret har registrert riktig adresse på de personene som bor på de nye adressene.
  • Dere må selv kontrollere at de ulike registrene har lagt inn den nye adressa.
  • Det er viktig at de personene som har fått endret adresse kontrollerer dette i de ulike registrene, spesielt folkeregisteret.
  • Postkasser bør merkes med gatenavn og husnummer.


Slik melder du flytting

Dersom du er oppført med feil adresse, må du melde flytting. Enten elektronisk på skatteetaten.no https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/ (link), eller på papir, men da må du huske å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende kopi av bankkortet ditt, fordi det inneholder sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send skjemaet til hvilket som helst skattekontor (link):

 Melding om flytting innen Norge RF-1400B (PDF)