Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Informasjon om kommuneoverlege-tjenesten

Kommuneoverlegens arbeids- og ansvarsområde er primært medisinsk faglig rådgiving overfor politisk og administrativ ledelse, kommunale enheter, virksomheter og kommunens innbyggere.

Mellom Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner er det inngått avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om kommuneoverlegefunksjon. Kommuneoverlegene i Narvik kommune utfører de lovpålagte samfunnsmedisinske oppgavene til kommunelege i de tre kommunene.

 

Kommuneoverlegene i Narvik kommune er Per Thomas Hultstedt og Sverre Håkon Evju.

Til kommuneoverlegens ansvars- og arbeidsområde hører også

  • folkehelsearbeid
  • helsemessig beredskap
  • smittevern
  • miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen bidrar også med sin kompetanse i det kommunale planarbeidet og inngår i kommunens kriseledelse.

Kontaktinformasjon for Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen treffes etter avtale på sitt kontor i enhet Fag og forvaltning, Narvik rådhus, Kongens gate 45, og på telefon 769 12 000. 

Ber om at man kontakter Kommuneoverlegen på e-post: kommuneoverlegen@narvik.kommune.no
Ikke send sensitive personopplysinger i e-post.

Ved akutte smittesituasjoner kontaktes Per Thomas Hultstedt telefon 469 23 951.

Postadresse: 
Kommuneoverlegen,
postboks 64,
8501 Narvik.

Besøksadresse: 
Narvik rådhus,
Kongens gate 45,
8514 Narvik