Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Informasjon ang. Kjøpsvik vannverk

31.05.2017

Det bli kjørt kloring i reservevannkilden p.g.a lekkasje på hovedvannledningen.

Vannet blir kloret. 

 

Teknisk etat