Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Influensavaksinasjon Tysfjord kommune

07.10.2014

Tidspunkt for influensavaksinasjon Tysfjord kommune

Kjøpsvik helsestasjon mandag den 13.10.14 kl. 08:30 - 14:30
Drag helsestasjon onsdag den 15.10.14 kl. 08:30 - 14:00
Storjord skolebibliotek fredag den 17.10.14 kl. 10:00 - 12:00

Vaksinen koster kr. 100,-

Dersom du ikke kan møte til angitte tidspunkt, er det mulig å få satt vaksinen ved timebestilling ved Kjøpsvik legekontor tlfnr. 75 77 56 40, Kjøpsvik helsestasjon tlfnr. 75 77 56 50, Drag legekontor tlfnr. 75 78 57 70, Drag helsestasjon 75 78 57 79.

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa er:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
 • Barn og voksne med:
  - diabetes mellitus, type 1 og 2
  - kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  - kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  - nedsatt infeksjonsresistens
  - svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  - andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege