www.tysfjord.kommune.no

Nord-Salten Skatteoppkreverkontor under omorganisering

28.10.2019

Fra og med 29. oktober 2019 vil Nord-Salten Skatteoppkreverkontor utøve skatteoppkreverfunksjonen for Tysfjord kommune og Hamarøy kommune.

Skatteytere tilhørende Steigen kommune vil bli overført til Bodø kemnerkontor. Skatteytere tilhørende Ballangen kommune vil bli overført til Narvik kemnerkontor. 

Nord-Salten Skatteoppkreverkontor
Boks 104
8591 Kjøpsvik