www.tysfjord.kommune.no

Høring - endring i buss og båtruter

25.10.2019

Nordland fylkeskommune har endringer av buss og båtruter ute på høring. Høringsfristen er satt til 22.11.2019, og Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune ber de som har innspill til denne høringen om å sende disse pr. mail til kommunen ved enhetsleder for Kultur, næring og utvikling: larsfilip.paulsen@tysfjord.kommune.no. Frist for tilbakemeldinger settes til 10.11.2019

Høringsnotat:
Høring - endring i buss og båtruter.pdf