www.tysfjord.kommune.no

Workshop Kultursatsing nye Narvik

23.04.2019
Fellesnemda i nye Narvik har bevilget inntil kr. 2.0 millioner til prosjektet "Kultursatsing mot ny kommune", et kultursatsingsprogram for årene 2019-2020.

WORKSHOP
STED: Rådhuset
DATO: Onsdag 24.april kl 18-20. 

Fellesnemda i nye Narvik har bevilget inntil kr. 2.0 millioner til prosjektet "Kultursatsing mot ny kommune", et kultursatsingsprogram for årene 2019-2020.

For å få til en god sammenslåing med likeverd er det viktig å ha fokus på involvering, informasjon og å vise raushet og nysgjerrighet. Historisk har kultur fungert som lim og olje mellom mennesker. Dette kulturprogrammet har som mål å skape et fellesskap, forståelse og identitet gjennom flere arrangementer i hver kommune, felles møteplasser med en "finale" og en start på 2020 med Nye Narvik. Den røde tråden er fellesskap fra 3-1 og et blikk på fortiden mot fremtiden. Den samiske dimensjonen skal inngå som en naturlig del av markeringene.

Styringsgruppe/prosjektgruppe inviterer ALLE INTERESSERTE i Kjøpsvik og omegn til et felles workshop. Vi trenger DERES innspill til program og ulike typer arrangementer. Vel møtt! 

PS! Det vil bli arrangert workshoper i alle de tre kommunene for å få flere ideer til arrangementer.

Kultursatsing nye Narvik.pdf