www.tysfjord.kommune.no

Rådgiver næring og utvikling - Narvik kommune

12.02.2019

Vil du være med å forme Nye Narvik kommune og regionen?

narvik kommune ski og sjø_457x692.jpg

Stilling som rådgiver næring og utvikling er opprettet i fellesnemnda for Nye Narvik kommune med den hensikt å bidra til at fokus på næring ivaretas i sammenslåingsprosessen. Dette er en prosjektstilling med varighet ut 2020.
 
Nye Narvik kommune skal være utviklingsorientert og ha fokus på etableringer og nyskapning. Den nye kommunen satser i stor grad på å ta i bruk digitale verktøy som bidrar til at tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. På næringssiden er bergverk og bergverksrelatert industri, (Kjøpsvik og Ballangen), landbruk, (Ballangen), transport- og energi, (Ballangen, Narvik og Tysfjord), dominerende ved siden av handel- og offentlig service. Kultur- og idrettssektoren i den nye kommunen står støtt med mange gode tilbud.
Sentrale arbeidsoppgaver
 
Virksomhetsområdet vil frem til sammenslåing 01.01.2020 være Ballangen, Tysfjord og Narvik kommune og et tett samarbeid med rådmenn i de tre kommunene blir viktig. Nærmeste overordnede vil være rådmann i Nye Narvik kommune frem til den 31.12.2019, fra og med 01.01.2020 vil stillingen inngå i rådmannens stab.
Nærmeste overordnede blir da rådmannen representert ved leder av rådmannens stab.
Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner
 
Som person bør du ha gode munlige og skriftlige kommunikasjonsevner, og fremstå med faglig tyngde. Rollen er meget selvstendig og setter krav til at du kan planlegge, organisere og gjennomføre på en inspirerende og motiverende måte. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.
Vi tilbyr
Narvik kommune står ovenfor en omfattende kommunesammenslåing med utviklingsarbeid og kulturbygging. Vi kan tilby en utfordrende og spennende rolle, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
Kontaktpersoner og søknadshåndtering
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
For ytterligere informasjon og for å søke stillingen: www.headvisor.no. Vår rådgiver i Headvisor, Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale.
For mer informasjon om kommunen kan også rådmann i Narvik kommune kontaktes, Lars Skjønnås, mail: lars.skjonnaas@narvik.kommune.no.
Kortfattet søknad og cv sendes innen søknadsfristens utløp 6. mars 2019.