www.tysfjord.kommune.no

Vedr. bemanning ved legekontorene

13.06.2018

31 Anna Lisa Mitrovic.jpg

Drag legekontor: Torsdag og fredag er det ingen sekretær, men avtalte timer går som vanlig.
Kjøpsvik legekontor: Fredag ingen sekretær, men avtalte legetimer går som vanlig.

Ved behov for akutt hjelp ring 116117 eller 113