www.tysfjord.kommune.no

Kunngjøring av holdningsskapende midler vår 2018

09.01.2018
Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Kunngjøring av holdningsskapende midler vår 2018.pdf

Hvordan få støtte til holdningsskapende midler.pdf