www.tysfjord.kommune.no

Streaming/video-overføring av dagens kommunestyremøte

22.08.2017

location-quality-grand-hotel-narvik.jpg

Her kan du følge streaming/video-overføring av dagens kommunestyremøte.
Møtet starter kl. 10:00 på Quality Hotel Grand Royal, Narvik.

Agenda:
1. Konstituering/valg av møteleder
2. Drøftinger ihht. inndelingsoven $25:
a) Den nye kommunens navn
b) Antall medlemmer i det nye kommunestyret
c) Kriterier for sammensetning og dunksjoner til fellesnemda, jf. inndelingsloven $ 26
d) Valg av revisor for fellesnemda
e) Opprettelse av partssammensatt utvalg

Innkalling og saksliste kan lastes ned her:

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017019122&scripturi=%2Finnsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1542&