www.tysfjord.kommune.no

Ang vannstenging i Kjøpsvik

09.06.2017

Vannproblemene går mot en løsning. De fleste berørte har nå fått vann igjen.

Det gjenstår noen få husstander, men disse vil ha vann i løpet av kort tid.

 

Teknisk etat.