www.tysfjord.kommune.no

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler for våren 2017

26.01.2017

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;
 
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø
 
Eller til Firmapost-nord@vegvesen.no
 
Søknadsfrist 10. mars 2017.
 
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no.
 
Vedlegg: Holdningsskapende midler vår 2017
Vedlegg: Hvordan få støtte til holdningsskapende midler