www.tysfjord.kommune.no

Overgang til nytt regnskapssystem - OBS - endret info

12.10.2016
ikon faktura

1. oktober gikk Tysfjord og Hamarøy kommune over til et nytt regnskapssystem, Xledger. 

Fakturaer med dato til og med september 2016, sendes fra det gamle regnskapssystemet, og vil ikke berøres. Avtalegiroer vil gå som normalt.

Fra og med oktober, vil det bli fakturert fra det nye regnskapssystemet, med ny KID-nummerserie. Disse fakturaene vil komme som «åpne» fakturaer og må betales manuelt. Alle som har e-faktura i dag, vil måtte opprette nye avtaler, (Og ikke avtalegiro som vi informerte om tidligere).

Vi beklager det ekstra arbeidet dette påfører dere.