www.tysfjord.kommune.no

Retting av vedtatt kommuneplan

11.07.2019
Retting av kommuneplan vedtatt 16.12.15 i kommunestyret.

‚ÄčArealdel av kommuneplan 2013-2024.

I løpet av uke 25/26 kom det fram i media at feil versjon av kommuneplanens arealdel lå ute på Tysfjord kommunes hjemmeside.

Etter gjennomgang av video samt protokoll/vedtak er følgende feil nå rettet opp:

 1. Oppdatering av dokument «bestemmelser og retningslinjer»:
 1. Oppdatering av protokoll/vedtak og dokument «bestemmelser og retningslinjer»:
 1. Oppdatering kun av protokoll/vedtak:

 

Det er også oppdaget følgende feil i arealplankartet som ikke er rettet opp:

Kartet vil bli oppdatert i løpet av høsten 2019.

 

 1. Kommuneplankart vedtatt 16.12.2015
 2. Kommunestyrets vedtak arealdelen
 3. Kommunestyrets vedtak samfunnsdelen
 4. Merknadsbehandling arealdelen
 5. Planbeskrivelse arealdelen
 6. Bestemmelser og retningslinjer
 7. Samfunnsdelen
 8. Vurderte utbyggingsområder