www.tysfjord.kommune.no

Utvidet jakttid på elg frem til 30. november 2016

05.09.2016
Gjeldene vald 1850V0003 Russviktinden

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har fattet vedtak om utvidet jakttid i 2016.

Det vil bli sendt ut brev om dette til berørte parter, men foreløpig kan vedtatt forskrift sees på https://www.nfk.no/tjenester/miljo/vedtak-forskrift-om-utvidet-jakttid-pa-elg-i-nordland-2016.856408.aspx.

Forskriften blir også tilgjengelig på lovdata.no. 

 

Nordland fylkeskommune.png