www.tysfjord.kommune.no

Informasjon om hytterenovasjon

15.07.2016

 

11.02.16 vedtok Driftsutvalget at søppelcontainere på følgende steder fjernes:

Storjord, Korsnes og Hundholmen.  I tillegg er en container ved småbåthavna i Kjøpsvik fjernet. Årsaken er at den ble misbrukt.

Containerne ble fjernet i Mai/Juni.

For hyttrenovasjon skal det kjøpes gule sekker. De fås kjøpt på rådhuset i Kjøpsvik, ved butikken Matkroken på Storjord og på uteavd. Tysfjord kommune/Asvo på Drag.

Sekkene plasseres langs vei og blir hentet av HRS/ASVO. 

Når det gjelder småbåthavna i Kjøpsvik, kan sekkene kastes i container ved grovavfallsplassen. Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder gule avfallssekker og ikke annet avfall.

Gule sekker kan også tas med hjem og settes ved egen søppel boks.

Det vil etter hvert bli satt opp innhegninger enkelte steder, hvor de gule sekkene kan settes i, vi kommer tilbake med informasjon når disse er klar.  

Vi minner også på om at det er forbudt å hive søppel på gater og plasser.

 

 

 

Teknisk etat

Tysfjord kommune

Vedlegg: Driftutvalgets vedtak sak 3.pdf