www.tysfjord.kommune.no

Pressemelding

15.06.2016

Tysfjord kommune ser meget alvorlig på VG helg sin artikkel om overgrepssakene i kommunen vår. Vi registrerer at det er mange medieoppslag om saken, men kommunen ønsker å påpeke at i denne fasen vil vi ha hovedfokus på å hjelpe de som er berørte.

Kommunen tar sterk avstand fra alle former for overgrep og vi skal sørge for at alle parter i sakene blir ivaretatt.

Tysfjord kommune har bedt om ekstra bistand for å styrke de faglige ressursene i kommunen.

Vi oppfordrer alle som har noe å fortelle om og ønsker å snakke med noen om å ta kontakt. Kontaktinfo er å finne på kommunens hjemmeside.Tor Asgeir Johansen
Ordfører
Tysfjord kommune