www.tysfjord.kommune.no

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

02.05.2016

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år. 

http://www.fug.no/

 

logo FUG_120x73.png