www.tysfjord.kommune.no

Tysfjord lensmannskontor

21.04.2016

Lensmannskontoret i Tysfjord vil være åpent hver tirsdag fra kl. 10.00 - 14.00.

Henvendelser kan også gjøres på:

e-post:post.mhpd@politiet.no
tlf: 02800 eller 75 77 56 05 (sentralbordet/ operasjonssentralen)