www.tysfjord.kommune.no

Forhandling om utbyggingsavtale

13.04.2016

Tysfjord kommune melder oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for 9-10 boligtomter på Drag

Området gjelder gnr/bnr 60/286
Grunneier er Tysfjord kommune

Tysfjord kommune ønsker en utbyggingsavtale med en entreprenør som kan detaljregulere og bygge ut området som vist på kart.

Vi ber interesserte parter melde sin interesse innen 30 april 2016.

Kommunen vil forhandle med utgangspunkt i pbl§17-4 og §17-3 inkl forskrift.
Økonomisk sikkerhet for gjennomføring vil bli vektlagt i forhandlingene.

 

Vedlegg: Kart 1
Vedlegg: Kart 2
Vedlegg: Kart 3
Vedlegg: Lovverk