www.tysfjord.kommune.no

Kulturprisen og Ungdommens kulturstipend

22.03.2016

Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune inviterer alle til å forslå kandidater til Kulturprisen

I retningslinjene står det blant annet:

Kulturpris

Kulturprisen er på kr 5000. Kulturprisen tildeles enkeltpersoner eller lag/ foreninger  i Tysfjord, som gjennom sitt virke har gjort en innsats for fremme av kulturarbeidet i kommunen. Formålet  er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for kulturell virksomhet. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en enkeltperson eller lag/ forening, men kan i spesielle tilfeller deles på flere .

Oversikt over tidligere tildelinger:

 

Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune  inviterer  til å søke om Ungdommens kulturstipend

Ungdommens kulturstipend
Formålet med kulturstipendet er å yte honnør til mottakeren for den innsats han/hun har lagt ned innen kulturområdet. Kulturstipendet tildeles enkeltpersoner eller grupper fra Tysfjord som har gjort seg fortjent gjennom kulturelt arbeid, her igjennom også innen idrett. Øvre aldersgrense for mottakelse av stipendet er det året utøveren fyller 25 år. Stipendet tildeles på bakgrunn av begrunnet søknad. Tysfjord Ungdomsråd og Driftsutvalget har i sine møter anledning til å fremme forslag på kandidater som ikke selv har kommet med søknad. Stipendet er på kr  3000.

Oversikt over tidligere tildelinger:

Kulturprisen og  Ungdommens kulturstipend tildeles av Driftsutvalget.


Forslag på kandidater til kulturprisen og søknad om Ungdommens kulturstipend sendes Divtasvuona suohkan – Tysfjord kommune,  kulturkontoret , Postboks 104,  8591 Kjøpsvik eller via e-post til: postmottak@tysfjord.kommune.no

Fristen for å sende inn forslag er 25. april 2016