www.tysfjord.kommune.no

Fornyet bevilling

15.03.2016

Vi minner om at salgs- og skjenkesteder må søke om fornyet bevilling innen 18. april 2016 . Skjema ligger vedlagt.

Vedlegg: Skjenkebevilling - søknad
Vedlegg: Salgsbevilling - søknad