www.tysfjord.kommune.no

Politisk m√łte mellom Tysfjord kommune og Sametinget 15.02.16

12.02.2016

Sametingspresident Aili Kesiktalo besøker Tysfjord kommune mandag 15.02.2016.

I forbindelse med oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og Sametinget ønsker sametingspresidenten å ha dialog med ordføreren om tospråklighetsarbeidet i kommunen. Presidenten ønsker også å ha en dialog om rapportering, oppfølging og koordinering av tilskuddet.
I tillegg vil Sametinget informere om kommunereformen og samiske interesser.

For Sametinget møter president Aili Keskitalo med stab.
For Tysfjord Kommune møter ordfører, rådmann, leder for service og språkkonsulent.

I forbindelse med møtet har Tysfjord kommune lagt opp besøk i kommunen på følgende steder:
0900 -0950   Drag skole
0955-1015    Drag barnehage
1020-1100    Dragstunet
1105-1130    ASVO
1135-1215    Lunsj (kirkegammen)
1220-1350    Møte

Informasjon:
Sametinget
Liv Karin Klemetsen

Tysfjord kommune 
Tor Asgeir Johansen