www.tysfjord.kommune.no

Nyttig informasjon om bruk av legevakten

01.12.2015

 

Når du ringer legevakten på telefonnummer 116 117, blir du ofte spurt om – som det må sjekkes ut på forhånd så langt det lar seg gjøre:

Riktig bruk av legevakten

Kontakt legevakten ved:

Kontakt ikke legevakten - men henvend deg til din faste lege (eller helsesøster ved mottaket) ved:

Hvem møter deg på legevakten?

Legevakten er bemannet med sykepleier og lege. Når du ringer legevakten møter du en sykepleier som vurderer din tilstand etter tre « hastegrader»

Om natten er legevakten kun for de mest alvorlig syke og skadde pasientene.