www.tysfjord.kommune.no

Válggabåhtusa suohkanstivrraválgas 2015

17.09.2015

Válljidum stuoves ájrrasa ja sadjásattja suohkanstivragávdan 2015-2019

**  stuoves ájrrasa
* sadjásattja

 

Kommunestyrevalget 2015 valgte representanter og vara.pdf