www.tysfjord.kommune.no

Valg 2015

05.09.2015

Forhåndsstemme hjemme

Syke og uføre kan søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.

Er du syk eller ufør, og ikke kommer deg til valglokalet i forhåndsstemmeperioden, kan du søke kommunen om å få stemme hjemme. Det holder at du ringer kommunen og ber om å få stemme der du oppholder deg fordi du er syk eller ufør. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der. Siste frist for å søke om å forhåndsstemme hjemme er onsdag 
9. september.

Ta kontakt med Tysfjord kommune på telefon 75 77 55 00 dersom du ønsker å forhåndsstemme hjemme.