www.tysfjord.kommune.no

Hugo Ellingsen

25.08.2015
ikon Hugo EllingsenSosialistisk Venstreparti

1. Navn, alder, bosted, familie, parti/liste?
Hugo Ellingsen, 37, Drag, Gift, 3 barn, SV.

2. Hva er det beste ved å bo i Tysfjord kommune? 
Stabilt, trygt miljø der mange kjenner og respekterer hverandre.

3. Hvorfor er du den beste ordførerkandidaten for kommunen vår?
Jeg ønsker å bidra til å dempe motsetningene mellom de ulike bygdene i kommunen.

4. Hvilke saker er viktigst for ditt parti/liste ved årets kommunestyrevalg?
Vi vil forsøke å bidra til å styrke det eksisterende næringslivet, samt bidra til etablering av nye arbeidsplasser, også for ungdom.

5. Tysfjord kommune deltar i forsøk med nedsatt stemmerettsalder for 16- og 17- åringer ved årets kommunestyrevalg. Hva mener du som ordførerkandidat er kommunens viktigste oppgave med tanke på nettopp denne velgergruppen?
Vi vil ha ei sterkere satsing på kulturlivet og fritidstilbudene til ungdommen. Videre vil vi vektlegge naturmiljøet vårt sterkt når kommuneplanen skal vedtas

6. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Hva vil du si til kommunens innbyggere for å betrygge de som er bekymret for framtiden?
Vi vil bidra til å finne interkommunale løsninger for å spare penger, men samtidig å opprettholde servicetilbudet til befolkningen. Dessuten vil vi primært arbeide for at kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord kan vurdere sammenslåing. Vi er sterkt imot tanken om storkommuner! Et sterkest mulig SV ved dette valget vil peke frem mot ei sterkes mulig venstreside om to år, da vi vil arbeide for ei rød-grønn regjering som styrker kommuneøkonomien radikalt!

7. Hvorfor skal velgerne stemme på deg og ditt parti/din liste ved årets kommunestyrevalg?
Tysfjord SV har alltid stått på for hele kommunen! Dessuten vil vi fortsatt støtte opp om både norsk og samisk språk og kultur.

8. Når starter du valgkampen for fullt?
Fredag 28 august.

9. Ønsker du å komme med en appell til de velgerne som foreløpig ikke har tenkt å stemme ved årets valg?
Tysfjord SV stiller på topp med en person fra hver av de største stedene i kommunen, Drag, Storjord og Kjøpsvik. Vvi ønsker å berge det offentlige tilbudene på disse tre stedene! Dessuten er kommende valg meget viktig spessielt når det gjelder kommunestrukturen. Hver stemme teller! GODT VALG.