www.tysfjord.kommune.no

Miljøstasjon Kjøpsvik

11.08.2015

Fram til september har miljøstasjonen i Kjøpsvik åpent hver mandag fra kl. 12:00 - 18:00.

For resten av året gjelder følgende åpningstider:
Oktober - desember: Første og tredje mandag i måneden.
Åpent kl. 12:00 - 18:00.

 

HUSK SORTERING

Mye avfall er gratis for husholdninger å levere. Det kan være betalt for da du kjøpte produktet (i form av et miljøgebyr) eller det er betalt for gjennom renovasjonsgebyret. På mottaket skal avfallet fordeles på ulike konteinere. Sorter derfor avfallet ditt før du pakker det inn i bilen eller på tilhengeren, slik at avfall som er gratis å levere enkelt kan plukkes ut.
Følgende kan privatkunder levere gratis:
• Hageavfall
• EE - avfall, hvitevarer og andre elektriske artikler
• Kjølemøbler
• Farlig avfall
• Plastemballasje
• Ren landbruksplast
• Klær (som kan benyttes igjen)​
• Rent trevirke
Urent trevirke
• Trykkimpregnert/ kreosotbehandlet trevirke
• PCB vinduer m/karm (produsert mellom 1965 –1975)
• Papp
• Papir
• Metall (alle typer)
• Glassemballasje
• Mindre mengder betong, murstein, keramikk og porselen)

Betaling:
Det avfallet som blir igjen etter sortering er restavfall. Dette skal det betales for ved levering. Kundebehandler på torget beregner pris etter avfallets volum. Det oppfordres til kunder å betale med bankkort.

Restavfall:
Inntil 0 – 100 liter kr 68,- Fra 101 – 250 liter kr 134,- Fra 251 – 500 liter kr 204,- Pr m3 kr 409,- Eternitt/asbest, pr m3 kr 1402,- v jern, aluminium, messing, kobber

Asbest skal leveres slik:
Skal være plassert på paller Den må pakkes inn i sterk plast Alle skjøter og bretter tapes med sterk tape. Ta kontakt med vår betjening ved ankomst til våre anlegg. På den måten sikrer vi trygg lossing.