www.tysfjord.kommune.no

Telefoniproblemer Telenor

05.06.2015

På grunn av Telenors problemer med nettet er alle kommunale telefoner midlertidig ute av drift. Dette gjelder også telefonene til legekontorene. Det jobbes med å reparere problemet.

Serviceavdelingen på rådhuset kan kontaktes på telefon 971 50 260.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ta kontakt med vaktsentralen på telefon 476 08 076 eller nødtelefonen på 113.