www.tysfjord.kommune.no

Skuddpremie

29.05.2015

Tysfjord kommune har innført skuddpremie på viltartene kråke, ravn, mink, mår, rødrev og mårhund.

Anmodning om utbetaling av premie fremsettes på fastsatt skjema.

 

Viltforvaltningen

Vedlegg: Anmodning om utbetaling av skuddpremie 2015