www.tysfjord.kommune.no

Rekruttering av fosterhjem

30.03.2015

Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø rekrutterer fosterhjem fra Bindal i sør - til Tysfjord i nord!

Barn og ungdom som flytter i fosterhjem er som alle barn og ungdommer. De har ulike behov.
Felles for dem alle er at de har behov for voksne, som kan gi dem den omsorgen og de trygge rammene som de trenger. 

Vi har behov for mange og ulike fosterhjem til barn og ungdom i alderen 0-18 år.

Alle som ønsker å bli fosterhjem trenger å få kunnskap om hva det innebærer å være fosterhjem. Til dette benytter Fosterhjemtjenesten PRIDE grunnopplæring - som bl.a. inneholder 3 helgesamlinger og hjemmebesøk.  PRIDE er et opplæringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem.  
Ta kontakt med oss for en prat. Vi kan gi ytterligere informasjon om fosterhjemsordningen, PRIDE og veien videre, uten at du /dere forplikter dere til noe. 

Opplæringskurs vår 2015:

Bufetat, ved Bodø ungdomshjem vil holde en alternativ opplæring i Bodø for potensielle nye Familiehjem og Beredskapshjem med oppstart i uke 19. Helg 1 9. - 10. mai.

PRIDE-kurs høst 2015:

Dere finner mer informasjon på hjemmesiden til Fosterhjemstjenesten Bodø: 
fosterhjem.no/bodo
 

Vurder å bli fosterhjem - Ikke la det bli med tanken

 

Bilde - Bufetat.jpg