www.tysfjord.kommune.no

HELFO lanserer nye nettsider

11.03.2015

Til informasjon

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) lanserer etter planen nye nettsider i midten av mars 2015 på www.helfo.no.

Det betyr at

•    privatpersoner finner all vår informasjon om helsetjenester og refusjonsordninger på www.helsenorge.no 
•    behandlere, helseaktører og andre profesjonelle brukere finner all vår informasjon om helsetjenester og refusjonsordninger HELFO har ansvaret for på (nye) www.helfo.no 

Vi vil selvsagt gjerne at brukerne våre opplever færrest mulig lenkebrudd når dagens helfo.no legges ned – og det nye lanseres, etter planen før påske.

Vi håper å kunne sette noen re-directs, spesielt gjelder dette for de om lag 150 skjemaene HELFO forvalter. Disse er laget både for privatpersoner og profesjonelle brukere, men vil alle sammen bo på nye helfo.no.

Allerede i dag ligger informasjon om HELFOs tilbud til privatpersoner på helsenorge.no, både når det gjelder rettigheter i Norge og utenlands.


Med vennlig hilsen
HELFO kommunikasjon