www.tysfjord.kommune.no

Eiendomsskattelister 2015

26.02.2015

Eiendomsskattelistene på private eiendommer, næringseiendommer samt verker og bruk legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 26. februar 2015.

Eiendomsskattelistene legges ut på kommunens hjemmeside, Matkroken Storjord, Spar Drag og rådhuset Kjøpsvik.

Klagefrist er 6 uker fra 26. februar 2015. Eventuell klage på skattebregningen sendes til:

postmottak@tysfjord.kommune.no

eller til:

Tysfjord kommune
E- skatt kontoret
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

 

Tysfjord kommune
eiendomsskattekontoret

 

Vedlegg: Informasjon om E-skatt 2015
Vedlegg: E-skatt private
Vedlegg: E-skatt verker og bruk
Vedlegg: Eskatt næring
Vedlegg: Fritatt for E-skatt